img

Nadogradnja auto prikolica i manjih kamiona

Pod pojmom arnjeva se podrazumeva podkonstrukcija koja nosi ceradu. Uvek se montiraju na tovarni sanduk vozila. Izrađuju se od čeličnih cevi, a po zahtevu kupca mogu biti izradjeni i od ALU profila.

Arnjevi u krovnom delu se takodje mogu izradjivani od Alu cevi ili od pocinkovanih cevi, a sve u kombinaciji sa osnovnom čeličnom konstrukcijom koju čine vertikalni stubovi i bočni horizontalni stubovi, koji čine osnovu arnjeva.

Takođe, izradjujemo i netipične tj. nestandardne arnjeve za vozila koja imaju potrebu da prevoze gradjevinski materijal, cevi ili merdevine dužih gabarita od tovarnog sanduka, te je neophodno na prednjoj strani arnjeva ugraditi horizontalnu cev u visini kabine vozila, a na ceradi se nparavi otvor, kroz koji se mogu provući elementi koji su dući od tovarnog sanduka.

Standardno proizvodimo dva tipa arnjeva: fiksne i demontažne.

Fiksni arnjevi su zavareni u jednu celinu. Pomoću šrafova se učvršćuju u pod sanduka, a po potrebi se mogu skinuti na način da se otpuste šrafovi i potom se cela konstrukcija arnjeva može skinuti sa tovarnog sanduka. Ova varijanta je praktična kod vozila sa manjim tovarnim sanducima, kao i kod auto prikolica.

Kod osiguranja tereta po bočnim, prednjim i zadnjim stranama arnjeva ugrađuju se drvene ili po zahtevu kupca aluminijske letve. U zavisnosti od visine arnjeva, ugrađujemo 1,2 ili 3 reda letvi.